Kursy groomerskie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zawodem groomera ( psi fryzjer ) na kurs przygotowujący do wykonywania tego zawodu w naszym zakładzie Top Dog Katowice. Oferujemy Państwu profesjonalny, miesięczny kurs groomingu podczas, którego stawiamy głównie na praktyczne zajęcia poparte teorią. Kurs odbywa się od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia zakładu. Łączna liczba godzin kursu to 180h. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach 2 osobowych.
  • 160 godziny praktyki
  • 20 godziny teorii
  • koszt 3500,00 zÅ‚ brutto.
UWAGA!
  • Od zapisujÄ…cych siÄ™ chÄ™tnych wymagamy wpÅ‚aty zadatku w wysokoÅ›ci 1000,00zÅ‚ w terminie max 7-dni od daty zgÅ‚oszenia, pozostaÅ‚a kwota należna za kurs pÅ‚atna jest najpóźniej w dniu rozpoczÄ™cia kursu w kasie zakÅ‚adu.
  • Zadatek jest na poczet opÅ‚aty za kurs.
  • Zadatek przepada jeÅ›li kursant odwoÅ‚a swoje zgÅ‚oszenie,a także gdy nie pojawi siÄ™ w dniu rozpoczÄ™cia kursu na który zostaÅ‚ zapisany.
  • W przypadku braku wpÅ‚aty zaliczki w terminie do 7 dni od momentu zapisania, osoba zostaje wykreÅ›lona z listy zgÅ‚oszonych na kurs.


Napisz do nas

2 + 9 =

TOP DOG © 2019